یک آخر هفته دیگر بار دیگر در خانه و به هفته گذشته فک کنی

وقتی میبینی داری کار می‌کنی و زجر میکشم بیشتر اذیت میشم

کاری نه در توان و نه در تخصص دارید

ولی نمیدونم چرا خودمم نمی‌دونم چرا

فقط می‌دونم زندگی همیشه که نه هیچ وقت بر وقف مراد نخواهد بود

قرار نیست کسی از تخصصش استفاده کنه

قرار نیست انگار اتفاق های خوب بیفته

اینجا واژهای مثل حقوق مثل برابری دیده نمیشه

آدما مجبورم کاری بکن که مجبورم ولی دوست ندارن بدون هیچ برابری


پ ن :همین طور یاد کتاب قلعه حیوانات جورج اردل افتادم که آخرش قانون ها عوض شد درست حیوانات برابر هستن ولی بعضی ها برابرترنو این برابر تر میشه همون ژن خوب

اگر نمیتونی کار کنی حداقل توهین مکن

هردم از این باغ خبری میرسد

وقتی هیچ کاری ازت برنمی‌آید

کاری ,ولی ,ها ,حیوانات ,مجبورم ,برابر ,نه در ,قرار نیست ,هیچ برابری ,بدون هیچ ,دوست ندارن

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

شایان سنایی sazeh paidar game2b مدرسه زبان برنامه‌نویسی PYTHON فرم پیشهناد ارزشیابی تکمیل شده درمان فراموشی آلزایمر و زوال عقل اخبار تکنولوژی و فناوری دکتر و پزشکی نگاه madresh1398