خواستم کوتاه مفید مختصر غر بزنم غر به جون خودم البته


امام جمعه اصفهان: روایت داریم اگر فردی سه هفته 

از روی بی‌اعتنایی نمازجمعه را ترک کند، باید خانه را روی سرش خراب کرد


تا اونجای ما یاد داریم گفتن نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم.مستحب
نه واجب ولا این که خودتون دین عوض کنید توش دست ببرید که اون بحثش جداش
بعدشم شاید کسی نخواد نماز جمعه بخونه خونش رو سرش اوار بشه فعلن که اور شده روی سر همه ما همه چی 
اگر مردی مسئولی اورها را بردار اکر راست میگی خونه ای بساز چراغی روشن کن خرابکاری که .
مردی نبود فتاده را پای زدن اگر نمیتونی کار کنی حداقل توهین مکن

هردم از این باغ خبری میرسد

وقتی هیچ کاری ازت برنمی‌آید

روی ,جمعه ,مردی ,امام ,نماز ,غر ,نماز جمعه ,فعلن که ,که اور ,بشه فعلن ,اور شده

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

PC ASSEMBLE دانلود ویدئو فوتیج های کاربردی ,پروژه های آماده میکس و مونتاژ خونسو کده نامه هایی که هیچ گاه پست نشدند بیمه آنلاین مختلف سرا الماس آب آموزش هنری مطالب اینترنتی حفاظ رودیواری